headshot
Teresa Sasser
Williston, North Dakota, United States

Teresa's Art + Craft Interests